Ürün Tedarik Zinciri İçin Blockchain Çözümü

Tedarik zincirlerinde artık blokzinciri çözümleri zorunluluk haline gelmeye başladı.

Gıda Tedarik Zincirinde İzlenebilirlik

GIDA TEDARİK ZİNCİRLERİNDEİZLENEBİLİRLİK

Ham ürün başlangıç ​​detayları, parti numaraları, fabrika ve işleme verileri, son kullanma tarihleri, depolama sıcaklıkları ve sevkiyat detayları gibi bilgiler, kaynaktan varış noktasına hareket ederken fiziksel gıda maddelerine dijitalolarak eklenir.

Her işlem sırasında toplanan bilgiler, bir fikir birliği oluşturan ağ içindekiişletmeler (çiftlikler, nakliye şirketleri, paketleme şirketleri, depolar vemağazalar) tarafından doğrulanır. Her bir “blok” (her işlemin kaydı) doğrulandıktan sonra, bir işlem “zincirine” eklenir ve tüm sürecin kalıcı bir kaydıhaline gelir.

Mağazada alınan her bir Ülker ürününün gerçek olduğu doğrulanır ve dijitalkaydı fabrika ile market arasında tespit edilen gıda güvenliği sorunlarınıpotansiyel olarak ortaya çıkarabilir. Dijital kayıt, Ülker perakendecilerinin ayrıayrı mağazalardaki ürünlerin raf ömrünü daha iyi yönetmesine de yardımcıolabilir.

A’DAN Z’YE ÜRÜN YÖNETIMI

•Her bir ürünün hammaddesinin üretildiği andan, ürün hailine gelene kadar tüm işlem aşamaları ve tüketileceği ana kadar olan tüm sürecin analizi ve yönetimi blockchain teknolojisi ve IoT ile sağlanabilir.

•Ürün ve hammadde ile ilgili olan süreçlerde statik bilgiler hariç dinamik olan bilgilerin tamamı anlık olarak blockchain ağına gönderilerek saklanabilir. Bunun için iki farklı teknoloji kullanılır. IoT (Sensör Teknolojisi) ve Tetikleyici, bunlara bağlı olarak Barkod sisteminde RFID yönetimi de eklenerek insan dan kaynaklanan hata ve çalışma gücü ciddi oranda azaltılabilir.

•Akıllı sözleşme yönetimi, muhasebeleşme, ihracat ve ithalat yönetimi, ödeme ağı geliştirme ve son kullanıcı değerlendirme aşamasına kadar olan tüm süreci Blockchain ağı üzerinden kontrol etmek mümkün.

•Çalışma belli fazlara bölünerek geliştirilerek eklenebilir, farklı ağlar bir ağda toplanarak API yönetimleri ile birden fazla parçalı ağda tek bir ağ olarak çalışması sağlanabilir. Böylece eklenecek olan yeni bir veri modül şeklinde geliştirilerek eklenebilir.

•Eski verilerin blockchain sistemine gönderilmesi için bir tetikleyici yapılarak statik olan ve anlık değişkenlik göstermeyen veriler blockchain ağına gönderilebilir. 

Blockchain sizin için hangisi? Bir Lüx, Deneyim ve PR mı yoksa İhtiyaç, Yenilik ve Prestij mi?

Küçük ya da büyük her işletme ihtiyaçları ve çalışma prensipleri doğrultusunda yeni teknolojilere adapte olmak ve iş süreçlerini hızlandırmak, kalitesini ve prestijini arttırması gerekmektedir. Blockchain bu noktada en yeni ve en doğru teknolojik gelişmedir.

Tedarik zinciri yönetiminde analizi, şeffaflığı, ölçeklenebilirliği ve iş süreçleri yönetimini, zaman tasarrufu ve verimliliğe kadar her süreci iyileştiren blockchainteknolojisi üreten ve ürün geliştiren işletmeler için artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

Blockchain üzerinde tedarik zincirinin geliştirilmesi ve uygulanması işletmelerde pek çok konuda tasarruf sağladığı gibi iş süreçlerinin yönetimi ve takibini de sağlayabilir. Örneğin: işletme sahibi Karadeniz’de toplanan fındığın o anda kaç rekolteye sahip olduğunu bilemez bunun için pek çok kişinin birbirini arayarak işletme sahibine rapor vermesi gerekir. Ancak bu sistemde alınan her ürünün kalitesi, değerleri, laboratuvar testleri, alınan onayları ve tüm süreci tek bir teknoloji üzerinden takip edebilir. 

Aynı zamanda İstanbul’da küçük bir büfe’de eğer ürünün tarihi geçmiş ise bunu bilebilir. Ve işletmeyi uyararak ürün yenilemesi yapabilir. Bu günümüz teknolojisi ile de yapılabilir ancak şuan merkezi bir sisteme ve insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.  İşte blockchain bu süreci akıllı sözleşmeler ve şifreleme teknolojisi ile en güvenli şekilde yönetir. Ve şeffaf bir şekilde son kullanıcının da verileri istediğiniz kadarını görebilmesini sağlayabilir.

BLOKZİNCİRİ ÇÖZÜMLERİNİN KULLANIM KOLAYLIĞI VE GETİRECEĞİ YENİLİKLER

Blokzinciri teknolojisi, işlem kayıtlarını merkezi bir veri tabanı yerine dağıtık olarak tutması;

İş süreçlerinize güvenlik, gizlilik ve hız sağlamaktadır.

Hyperledger Fabric ile İhrcat ve İthalat Süreçleri

Tedarik Zinciri Yönetim sistemlerinde blokzinciri teknolojisinin kullanılması ile süreçlerin iyileştirilmesi, verimliliğin ve müşteri memnuniyetinin arttırılması, maliyet ve riskin azaltılması mümkündür. Ancak, sağladığı bu faydalara rağmen, blokzinciri teknolojisinin henüz yeni gelişen bir teknoloji olması sebebi ile literatürde Tedarik Zinciri Yönetimi ile blokzinciri teknolojisini birleştiren çalışmalar oldukça kısıtlı sayıdadır. Bu nedenle, bu çalışmada blokzinciri tabanlı Tedarik Zinciri Yönetimi sistemlerinin organizasyonlarda benimsenmesini ve kabulünü etkileyen faktörlerin incelenmesi hedeflenmiştir.

Bu amaçla yapılan sistematik literatür taramasının ardından, «Teknoloji-Organizasyon-Sistem» çerçevesini temel alan bir araştırma modeli önermekteyiz. Önerilen model kapsamında, algılanan avantaj, karmaşıklık, birlikte çalışabilirlik/uyumluluk, standardizasyon, güven, ölçeklenebilirlik ve şeffaflık gibi teknolojik faktörler, organizasyonların bilgi teknolojileri kaynakları, üst yönetim desteği, organizasyonun büyüklüğü, finansal kaynaklar gibi organizasyonelfaktörler; rekabetçi baskı, ticari ortak baskısı, devlet politikaları ve düzenlemeleri ile organizasyonlar arası güven gibi çevresel faktörler göz önüne alınarak bütüncül bir bakış açısı ile sunulan iş yönetimi profesyonel bir yapıya oturtulabilir. 

Tüm bu çalışmalar ayrıca işletmeye büyük bir prestij sağlarken, aynı zamanda markaya değer katar.

Benzer gönderiler

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.